Strona główna Kariera Jak napisać wniosek o dni wolne na poszukiwanie pracy?

Jak napisać wniosek o dni wolne na poszukiwanie pracy?

Wniosek o dni wolne na poszukiwanie pracy


Przy wymówieniu złożonym pracownikowi przez pracodawcę należą się temu pierwszemu dni wolne na poszukiwanie nowego zajęcia. Według art. 37 kodeksu pracy w okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wymiar zwolnienia wynosi:

  1. 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia,
  2. 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 361 § 1 (treść paragrafu: jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia).

Układ

  1. Miejscowość, data;
  2. Dane pracownika (imię i nazwisko, nazwa działu, stanowiska);
  3. Dane pracodawcy;
  4. Nagłówek („Wniosek o dni wolne na poszukiwanie pracy”);
  5. Treść zasadnicza (treść prośby, odwołanie się do faktu wypowiedzenia);
  6. Podpis pracownika.

Wzór

Wniosek o dni wolne na poszukiwanie pracy – wzór

……………………..
(miejscowość, data)

……………………..
……………………..
……………………..
(dane pracownika:
imię i nazwisko, dział, stanowisko)

Do ……………………..
……………………..
(dane pracodawcy)

Wniosek o dni wolne na poszukiwanie pracy

Na podstawie art. 37 § 1 i 2 k.p., w związku z wypowiedzeniem mi umowy o pracę proszę o udzielenie w okresie wypowiedzenia ….[liczba dni]…. dni zwolnienia na poszukiwanie pracy w dniach ……… [wskazać datę] ………

……………………..
(podpis pracownika)

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj