Strona główna Kariera Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu: Jak napisać wniosek o...

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu: Jak napisać wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu?

Sprawdź jak napisać wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorami wniosków o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Pracownik może prosić pracodawcę o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, a pracodawca powinien mu takie zaświadczenie wydać.

Układ

  1. Miejscowość, data;

  2. Dane pracownika (imię i nazwisko, nazwa działu, stanowiska);

  3. Dane pracodawcy;

  4. Nagłówek („Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu”);

  5. Treść zasadnicza (treść prośby);

  6. Określenie celu w jakim zaświadczenie jest pracownikowi potrzebne;

  7. Podpis pracownika.

Wzór 1

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu – wzór
……………………..
(miejscowość, data)

……………………..
……………………..
……………………..
(dane pracownika:
imię i nazwisko, dział, stanowisko)

Pan/Pani
……………………..
(dane pracodawcy)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Proszę o wydanie mi zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu za pracę w
…………………………………. [nazwa zakładu pracy] ………………………………….
w okresie od …………………………………. do ………………………………….

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu jest mi potrzebne w celu ………………………………….

……………………..
(podpis pracownika)

Wzór 2

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu – wzór
……………………..
(miejscowość, data)

……………………..
……………………..
……………………..
(dane pracownika:
imię i nazwisko, dział, stanowisko)

Pan/Pani
……………………..
(dane pracodawcy)

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIU

Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
które jest mi potrzebne do …………………………………………….

Byłem(am) zatrudniony(a) w …………………….. [nazwa zakładu] …………………….. na stanowisku …………………….. [stanowisko pracy, wykonywany zawód lub pełniona funkcja] ……………………..
w ……..[pełnym lub niepełnym]……….. wymiarze czasu pracy w okresie od …………………….. do ……………………..

Moje dane osobowe:
Imię i nazwisko: ……………………..
Data urodzenia: ……………………..
Imię ojca: ……………………..
PESEL: ……………………..

……………………..
(podpis pracownika)

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj