Strona główna Firma Wypowiedzenie umowy o pracę: Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę: Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?

Sprawdź jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę, z jakich elementów się składa, zapoznaj się z przykładem wypowiedzenia umowy o pracę.

Na skróty: Układ · Przykład 1. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika · Przykład 2. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika · Przykład 3. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony przez pracodawcę

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie to pisemne rozwiązanie umowy o pracę. Polega na tym, że jedna ze stron stosunku pracy składa drugiej oświadczenie, skutkiem którego jest rozwiązanie stosunku pracy. Stroną wypowiadającą może być pracodawca lub pracownik.

Kodeks pracy (art. 30 § 4) zobowiązuje pracodawcę w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartą na czas nie określony lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia do wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

Jedną z częstszych przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę jest częste przebywanie pracownika na zwolnieniu lekarskim. W tym względzie wielokrotnie wypowiadał się Sąd Najwyższy w stosownych orzeczeniach, stwierdzając m.in., że nieprzewidziane, długotrwałe i powtarzające się nieobecności pracownika w pracy, wymagające podejmowania przez pracodawcę działań natury organizacyjnej, są uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę, chociażby były niezawinione przez pracownika i formalnie usprawiedliwione. Nie można bowiem wymagać od pracodawcy, by zatrudniał pracownika przez nieograniczony żadnym terminem czas na stanowisku, jeżeli obowiązkom związanym z tym stanowiskiem pracownik nie może podołać, bez względu na okoliczności, które to spowodowały. Nie można także wymagać od pracodawcy, w przypadku gdy absencja pracownika w pracy jest częsta i długotrwała, by brał pod uwagę możliwości poprawy stanu zdrowia pracownika i od tego uzależniał wypowiedzenie umowy o pracę (Żołyński 2010: 307).

Układ

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? - układ elementów

  1. Miejscowość, data;

  2. Dane nadawcy;

  3. Dane adresata;

  4. Nagłówek (np. „Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem”);

  5. Informacja o rozwiązaniu umowy o pracę, wraz z datą jej zawarcia, a także okresem wypowiedzenia;

  6. Przyczyna rozwiązania umowy (nie jest konieczna gdy wypowiada pracownik, chociaż wskazana);

  7. W wypadku, gdy wypowiada pracodawca – informacja o prawach pracownika;

  8. Podpis;

  9. Tekst potwierdzający otrzymanie wypowiedzi;

  10. Data i podpis osoby, która otrzymała wypowiedzenie.

Przykład 1. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika - przykład

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika – przykład
Warszawa, dn. 17.05.2005 r.

Jan Kowalski
redaktor pomocniczy
ul. Dobra 5
05-329 Warszawa

Szanowny Pan,
Arkadiusz Sikorski
Wydawnictwo „Nolan”
ul. Długa 12
05-324 Warszawa

Rozwiązanie umowy o pracę
za wypowiedzeniem

Niniejszym rozwiązuję umowę o pracę zawartą 14.06.1995 r., z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest trudna sytuacja rodzinna, która uniemożliwia mi dalsze wykonywanie obowiązków.

Z poważaniem
Jan Kowalski

Wypowiedzenie otrzymałem
17.05.2005 r., Arkadiusz Sikorski

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj