Strona główna Kariera Życiorys: Jak napisać życiorys?

Życiorys: Jak napisać życiorys?

Sprawdź jak napisać życiorys, z jakich elementów się składa, zapoznaj się z przykładem życiorysu.

Zob. także: CV i list motywacyjny

Życiorys

Życiorys sporządzany jest najczęściej na żądanie różnych instytucji. Powinien zostać napisany rzeczowo i zwięźle, ponieważ stanowi dokument. Z tym wiąże się następny wymóg – musi zawierać prawdziwe dane. Pisany jest w pierwszej osobie, językiem pozbawionym emocji. Ze względu na wiek autora i jego ścieżkę życiową każdy życiorys jest inny.

Czasami życiorys bywa utożsamiany z CV (życiorys zawodowy).

Elementy życiorysu:

Życiorys - elementy

 1. Dane osobowe, takie jak: data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, ich zawód, nazwisko rodowe matki, rodzeństwo, stan rodzinny;

 2. Wykształcenie: rodzaj szkół, miejscowość, studia wyższe (nazwa uczelni, wydział, kierunek), kursy, znajomość języków, stopnie naukowe, kwalifikacje, rozpoczęcie nauki;

 3. Praca zawodowa: lata i miejsce pracy, zakłady pracy, stanowiska, pełnione funkcje;

 4. Pozazawodowa działalność, wolontariat itp.;

 5. Inne: nagrody, wyróżnienia, odznaczenia, kary;

 6. Zamiary na przyszłość.

Przykład: Życiorys

Życiorys - przykład

Życiorys – przykład
Warszawa dn. 04.01.2008 r.

Anna Jaworska
02-890 Warszawa
ul. Egzotyczna 3 m. 8

ŻYCIORYS

Urodziłam się 23 marca 1983 roku w Wołominie. Mój ojciec Andrzej jest z zawodu murarzem. Od 1991 roku, razem z moją matką, Agnieszką, prowadzą własną działalność gospodarczą w branży handlowo-usługowej. Dorastałam w rodzinie robotniczej, która w wyniku transformacji z 1989 roku, została niejako „przekwalifikowana” na samodzielnych przedsiębiorców.

W latach 1998-2002 uczęszczałam do I Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie. Już wtedy interesowałam się polityką i zasadami funkcjonowania społeczeństwa. W 2002 roku przeprowadziłam się do Warszawy.

W tym samym roku zdawałam na studia dzienne, na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na kierunek socjologia. Wybrałam specjalizację Socjologia Zarządzania i Rozwoju Lokalnego. Na czwartym roku studiów zostałam przyjęta na seminarium magisterskie, prowadzone przez prof. dr hab. Jana Nowaka, na które zgłosiłam się ze względu na własne zainteresowania socjologią organizacji. Napisałam i obroniłam pracę magisterską pt. „Kultura organizacyjna w praktyce”. Studia ukończyłam w 2007 roku, uzyskując dyplom z wyróżnieniem.

Szczególnie interesują mnie możliwości propagowania wiedzy naukowej w Internecie, a także potencjał tego medium komunikacji w zakresie prowadzenia badań. Właśnie z tych powodów wiążę mój projekt pracy doktorskiej z Internetem.

Anna Jaworska
(własnoręczny podpis)

Komentarze

6 KOMENTARZE

 1. Ja stanęłam niedawno przed sporym wyzwaniem, jakim jest napisanie naukowego CV. Miałam z nim sporo problemów, ale w końcu udało się stworzyć zadowalający dokument.
  W waszym artykule dowidziałam się sporo na temat tego, w jaki sposób pisać CV i co w nim zawrzeć.
  Świetna robota!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj