Strona główna Marketing Cele marketingowe: Jak sformułować cele marketingowe?

Cele marketingowe: Jak sformułować cele marketingowe?

Sprawdź czym jest cel marketingowy, do czego można go wykorzystać i jak powinien zostać sformułowany.

Cele marketingowe

Celem jest to, co chcesz osiągnąć. Wyznacza on kierunek dla działań. Cele marketingowe powstają w oparciu o cele i strategię firmy. Są taką ich wersją, która koncentruje się na rynku i kliencie. Dzięki określeniu celów, wiadomo dokąd dążą poszczególne działania marketingowe, jakie mają przynieść efekty, jak stwierdzić czy zostały zrealizowane i w jakim stopniu się to udało. Będą Ci potrzebne podczas sporządzania planu marketingowego, poszczególnych strategii marketingowych, czy biznesplanu.

Cele marketingowe służą do osiągnięcia celów finansowych. Na przykład jeśli przedsiębiorstwo postawi sobie za cel finansowy osiągnięcie zysku w ustalonej wysokości, to musi sobie postawić za cel marketingowy osiągnięcie sprzedaży, która pozwoli wygenerować taki właśnie zysk (por. Kotler 1999: 98).

Można je podzielić na cele ogólne i szczegółowe. Cele marketingowe ogólne planowane są do realizacji w najbliższej przyszłości i należy do nich m.in.: zwiększenie udziału danej firmy w rynku, wzrost obrotów lub zysków, porzucenie obecnego rynku i wejście na nowe rynki (dysponując nową technologią lub nową linią produktów), poprawa wizerunku firmy dzięki reklamie i promocji, opracowanie nowej strategii cenowej, zmiana kanałów dystrybucji. Cele ogólne należy zmienić w cele szczegółowe, które wymagają liczb i ram czasowych (por. Bangs 1999: 33).

Wskazówki

Cele marketingowe powinny być:

  • konkretne i możliwe do zmierzenia, a więc wyrażone w kategoriach wartości lub ilości;

  • opisane poprzez wyniki jakie mają zostać osiągnięte;

  • realistyczne, lecz jednocześnie stanowić wyzwanie dla wykonawców planu;

  • uporządkowane hierarchicznie, uwzględniając kolejność realizacji;

  • uwzględniać termin, w którym ma nastąpić osiągnięcie celu.

3 elementy składające się na cel marketingowy

Wzory

Cele marketingowe – wzory

Osiągnąć obrót w wysokości ……….., co stanowi ……….. procentowy przyrost w stosunku do roku ubiegłego.

Osiągnąć sprzedaż ……….. jednostek urządzeń.

Przeprowadzenie kampanii promocyjnej mającej na celu wykreowanie wizerunku firmy jako przedsiębiorstwa nakierowanego na ………..

Zwiększyć napływ zamówień o ………..% przez następne ……….. lata.

Zrealizować możliwość sprzedaży naszych produktów poprzez ……….. w co najmniej ……….. krajach Europy Wschodniej.

Rozbudowa kanałów dystrybucji z ……….. do ……….. hurtowni na terenie całego kraju.

Wzrost udziału w rynku z ………..% do ………..%.

Rozwój lojalności klientów wobec marki poprzez ………..

Pogłębić u klientów znajomość marki z ………..% do ………..% w okresie ……….. lat.

Wzrost ilości przystąpień do programu partnerskiego o ………..% w stosunku do roku ubiegłego.

Zwiększyć z ………..% do ………..% uwagę konsumentów na ……….. naszych produktów.

Przykłady

Cele marketingowe – przykłady

Zwiększenie napływu zamówień z Niemiec o 10% w stosunku do roku ubiegłego.

Osiągnąć w roku 2014 obrót w wysokości 200 000 zł, co stanowi 5-procentowy wzrost w stosunku do roku ubiegłego.

Wprowadzenie nowego produktu na rynek i osiągnięcie wpływu ze sprzedaży w wysokości 120 000 zł rocznie w okresie 3 lat.

Zwiększenie liczby punktów sprzedaży o 15%.

Wzrost udziału w rynku z 10% do 15% w ciągu 2 lat.

Osiągnąć wielkość sprzedaży na poziomie 30 000 sztuk, co będzie stanowić około 5% udziału w rynku.

Zwiększyć z 5% do 15% uwagę konsumentów na proekologiczność naszych produktów w okresie objętym planem.

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj