Strona główna Firma Wizja firmy: Jak napisać wizję firmy?

Wizja firmy: Jak napisać wizję firmy?

Sprawdź jak napisać wizję firmy, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się z przykładami wizji firm.

Wizja firmy

Wizja przedsiębiorstwa stanowi pewne wyobrażenie tego, jak będzie ono wyglądało w przyszłości, jaką odegra rolę, jaką pozycję zajmie. Wytycza ogólny kierunek dla firmy, ale jest czymś dynamicznym, co może zmieniać się w czasie. Zawiera w sobie element marzycielski, jest wyzwaniem.

Wyznacza ją właściciel firmy lub osoby do tego powołane. W tym drugim przypadku musi być jednak zgodna z przyjętym przez właściciela systemem wartości. Wizja odzwierciedla aspiracje kierownictwa firmy, które sięgają daleko w przyszłość.

Wizja to przede wszystkim wyobrażenie właściciela (udziałowców) firmy. Nie wyklucza to sytuacji, w której wizja jest wynikiem indywidualnego czy zbiorowego wysiłku osób nie związanych z firmą. Istotnym problemem jest w takiej sytuacji stopień identyfikacji właściciela z tak powstałą wizją. Warunkiem skutecznego działania jest jednak świadome, wewnętrzne przekonanie osoby lub grupy osób do wizji, wyrażające się w traktowaniu jej jako składowej własnego systemu wartości (Niemczyk 2001: 106).

Wizja stanowi pewien obraz firmy i jej docelowej pozycji na rynku. Jest zestawem dążeń i aspiracji związanych z działalnością przedsiębiorstwa, pewnym wyobrażeniem przyszłości powstałym na podstawie wyników różnego rodzaju analiz oraz własnej wyobraźni menedżera. Wizja jest nie tylko wynikiem wiedzy, praktyki, zdolności i racjonalnej wyobraźni, ale też ambicji czy chęci wykazania się inwencją. Dlatego powinna być odpowiednio weryfikowana, a nie automatycznie przekształcana w strategię. Wizja powinna pokazywać możliwe do osiągnięcia wyniki i kierunki, do których przedsiębiorstwo ma zmierzać, aby zająć upragnioną pozycję w przyszłości (Drążek i Niemczynowicz 2003: 33).

Od misji firmy wizja różni się tym, że wychodzi ona od przyszłości do teraźniejszości, natomiast misja jakkolwiek łączy się z przyszłością, dotyczy przede wszystkim teraźniejszości. Wizja jest czymś czego firma nie może osiągnąć obecnie, ale ten dalekosiężny cel mobilizuje ją do działania i rozwoju.

Elementy

Wizja firmy może zostać sformułowana na wiele sposobów, jednak analiza występujących przykładów, pozwala wyróżnić pewne punkty wspólne:

 • nawiązanie do firmy, której wizja dotyczy (np. „Nasza firma…”, „Firma X…”);
 • określenie jaką pozycję firma będzie zajmowała w przyszłości (np. „lider w dziedzinie…”);
 • wskazanie wartości, jakie będzie propagować (np. „promujemy innowacyjność…”, „chcemy inspirować rozwój społeczności na całym świcie…”).

Przykłady

Wizja firmy Grupa Żywiec S.A.

Być najbardziej cenioną firmą piwowarską w Polsce, z dumą budowaną na unikalnym dziedzictwie.

Podstawy:

 • Jesteśmy dumni z naszej unikalnej historii i na niej budujemy naszą przyszłość.
 • Warzymy piwo i robimy to lepiej niż ktokolwiek inny.
 • Nigdy nie spoczywamy na laurach. Naszym codziennym wyzwaniem jest tworzenie takich marek, by konsumenci właśnie po nie sięgali najchętniej.
 • Jesteśmy polską firmą, budujemy sukces w Polsce i za granicą dzięki naszym polskim markom.

Źródło: http://www.grupazywiec.pl (4.07.2014).

Wizja firmy Samsung

Wizja przedsiębiorstwa Samsung Electronics na kolejną dekadę zawiera się w motto „Inspirować świat, tworzyć przyszłość”.

Nowa wizja odzwierciedla nasze zaangażowanie na rzecz inspirowania społeczności na całym świecie przez rozwój nowych technologii, opracowywanie innowacyjnych produktów i tworzenie kreatywnych rozwiązań. Naszym dążeniem jest również zapewnienie lepszej przyszłości poprzez promocję nowej wartości dla naszych głównych składowych otoczenia: firm, partnerów i pracowników. Podejmując te wysiłki, chcemy wnieść swój wkład na rzecz lepszego świata i bogatszych doświadczeń dla wszystkich.

W ramach tej wizji wyznaczyliśmy szczegółowy plan osiągnięcia przychodów na poziomie 400 mld $ i zostania jedną z pięciu wiodących światowych marek do 2020 roku. W tym celu opracowaliśmy także trzy strategiczne kierunki zarządzania: kreatywność, partnerstwo i talent.

Patrzymy w przyszłość z optymizmem. Opierając się na naszych poprzednich osiągnięciach, już dziś chcemy odkrywać nowe obszary biznesu, m.in. zdrowie, medycynę i biotechnologię. Dążymy z całym zaangażowaniem do osiągnięcia pozycji kreatywnego lidera na nowych rynkach i zostania przedsiębiorstwem nr 1 w zakresie rozwoju.

Źródło: http://www.samsung.com (4.07.2014).

Wizja firmy Grupa ATLAS

LIDER W OFEROWANIU ROZWIĄZAŃ UŁATWIAJĄCYCH I PRZYŚPIESZAJĄCYCH BUDOWANIE W POLSCE ORAZ UZYSKANIE POZYCJI W 1-SZEJ PIĄTCE DOSTAWCÓW NA 3-5 WYBRANYCH RYNKACH EUROPY WSCHODNIEJ I CENTRALNEJ. NA KAŻDYM RYNKU BĘDZIE DĄŻYĆ DO OFEROWANIA MAREK PIERWSZEGO WYBORU, TAK ABY OSIĄGAĆ WIODĄCĄ POZYCJĘ W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WYSTĘPOWANIA.

Źródło: http://www.atlas.com.pl/ (4.07.2014).

Wizja firmy Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A.

Herbapol to firma która:

 • ciągłe doskonali działalność, nadąża za zmianami w miarę potrzeb konsumentów, kreuje nowe produkty,
 • promuje innowacyjność i kreatywność poprzez prowadzenie działalności badawczo- rozwojowej,
 • podnosi kwalifikacje pracowników, aby praca w firmie przynosiła satysfakcję.

Źródło: http://www.herbapol.poznan.pl (4.07.2014).

Wizja firmy Sunex S.A.

Nieustannie inwestujemy w wiedzę i rozwój. Dążymy do biznesowej doskonałości, tym samym zwiększając potencjał i wartość firmy.

Współpracujemy z sektorem nauki, instytucjami badawczo – rozwojowymi i otoczeniem biznesowym, a także działamy na rzecz rozwoju i stosowania nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań.

Wszyscy pracownicy Spółki Akcyjnej Sunex mają jasno określone cele i zakresy odpowiedzialności.

Tworzymy kulturę innowacji, kreatywności i rozwoju.

Marka Sunex to innowacyjne rozwiązania solarne.

Źródło: http://www.sunex.pl (4.07.2014).

Komentarze

1 KOMENTARZ

 1. Bardzo ciekawy wpis – fajnie było poczytać o przykładach innych firm. Według mnie misja i wizja przedsiębiorstwa powinna być nakreślona w taki sposób, by była zrozumiała zarówno dla właściciela firmy, jak i wszystkich pracujących w firmie osób. Wtedy i tylko wtedy firma będzie mogła być zarówno atrakcyjna dla potencjalnego klienta – który pozna jej misję – jak i sprawnie się rozwijać, w oparciu o przemyślaną i dobrze nakreśloną wizję.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj