Strona główna Edukacja Prezydent podpisał ustawę dot. certyfikowania znajomości j. polskiego

Prezydent podpisał ustawę dot. certyfikowania znajomości j. polskiego

Łatwiejszy dostęp do egzaminów i certyfikatów poświadczających znajomość języka polskiego wprowadza nowela ustaw, którą podpisał w piątek prezydent Bronisław Komorowski. Nowe przepisy umożliwią m.in. przystąpienie do egzaminów większej liczbie osób.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Przepisy te dotyczą systemu urzędowego poświadczania znajomości języka polskiego, jako języka obcego przez cudzoziemca lub obywatela polskiego na stałe zamieszkałego za granicą.

Nowe przepisy mają na celu zwiększenie dostępności egzaminu z języka polskiego, jako obcego zarówno pod względem liczby osób, które mogą przystępować do tego egzaminu, jak i poprzez wprowadzenie możliwości zdawania egzaminów na poziomach biegłości językowej dostosowanych do międzynarodowych standardów.

Dotychczas egzaminy były przeprowadzane przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. A zgodnie z zapisami nowelizacji, egzaminy poświadczające znajomość języka polskiego, jako obcego będą mogły przeprowadzać uczelnie polskie i zagraniczne, prowadzące studia w zakresie filologii polskiej, a także inne podmioty działające w kraju lub za granicą np. szkoły językowe, instytuty i szkoły polskie za granicą. Jednak, aby otrzymać uprawnienia do egzaminowania, muszą one, od co najmniej trzech lat prowadzić lektoraty, kursy lub inne zajęcia dydaktyczne z języka polskiego lub tego języka, jako obcego albo inne zajęcia dydaktyczne w języku polskim. Pierwsze uprawnienie do organizowania egzaminów nadawane będzie na dwa lata, a dopiero kolejne uprawnienia na maksimum pięć lat.

Zgodnie z nowelą zwiększy się też liczba poziomów certyfikacji języka polskiego. Zamiast dotychczasowych trzech poziomów, wprowadzonych zostanie dziesięć: sześć od A1 do C2 oraz cztery poziomy dostosowane do potrzeb dzieci i młodzieży.

Ustawa – jak poinformowano na stronie prezydenta – przewiduje też m.in. możliwość otrzymania certyfikatu bez egzaminu przez osoby, które mają ukończone studia w języku polskim albo uzyskały świadectwo dojrzałości w polskim systemie edukacyjnym, niekoniecznie w Polsce.

Ze zmian, które wprowadza ustawa o języku polskim wynikają też zmiany w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Zgodnie z zapisami ustawy, co najmniej dwie osoby wchodzące w skład zarządu towarzystwa emerytalnego, w tym prezes zarządu, muszą posługiwać się językiem polskim. W przypadku obywateli państw obcych znajomość języka polskiego powinna być potwierdzona urzędowym poświadczeniem. Uzyskanie takiego poświadczenia będzie możliwe na zasadach opisanych w nowelizowanej ustawie o języku polskim.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

PAP – Nauka w Polsce

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj