Strona główna Kariera Raport OECD i KE: dobrze, że polskie uczelnie wspierają działania innowacyjne

Raport OECD i KE: dobrze, że polskie uczelnie wspierają działania innowacyjne

Polskie uczelnie wspierają innowacyjność i angażują się w partnerstwa z otoczeniem gospodarczym, lecz kursy z przedsiębiorczości oferowane są głównie w ramach zajęć ponadprogramowych – wynika z raportu OECD i Komisji Europejskiej nt. przedsiębiorczości akademickiej.

Raport na temat przedsiębiorczości akademickiej, sporządzony przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Komisję Europejską (KE), przedstawiono w czwartek w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W spotkaniu wzięli udział wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Łukasz Szumowski, przedstawiciel OECD Joaquim Oliveira Martins, przedstawiciel KE Peter Baur oraz przedstawiciele środowiska akademickiego.

„Pomyślne wdrożenie programu przedsiębiorczości wymaga silnego zaangażowania ze strony naukowców i pracowników akademickich” – podkreślił podczas spotkania Joaquim Oliveira Martins. „Studenci również potrzebują zachęty: wsparcia działalności przedsiębiorczej oraz jakiejś formy uznania dla umiejętności, które nabywają w ramach tej działalności” – dodał.

Jak można przeczytać w raporcie, w wielu polskich uczelniach rozwijane są inicjatywy dotyczące innowacyjności i przedsiębiorczości. OECD i KE oceniają, że trend zwiększania działań proinnowacyjnych, który daje się zauważyć w ostatniej dekadzie, jest „obiecujący” – wsparcie innowacyjności wymaga jednak większych inwestycji ze strony zarówno uczelni i instytucji naukowych, jak i rządu.

OECD i KE zwracają również uwagę na to, że polskie uczelnie rozbudowują swoją ofertę kształcenia w zakresie przedsiębiorczości przede wszystkim w oparciu o europejskie fundusze strukturalne, dostępne jedynie przez określony czas. „Stanowi to wyzwanie przy próbie tworzenia trwałych inicjatyw” – podkreślają autorzy raportu.

Problematyczne są też relacje uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym: w tym momencie mają one bowiem charakter przede wszystkim personalny. OECD i KE postulują w związku z tym, aby uczelnie wzmocniły instytucjonalny charakter kontaktów z biznesem i samorządami.

Autorzy raportu podkreślają także, że choć większość polskich uczelni oferuje zajęcia z przedsiębiorczości, to same zajęcia powinny być bardziej interdyscyplinarne. Ponadto, tego typu kursy odbywają się głównie w ramach zajęć ponadprogramowych. Inicjatywy te są mimo wszystko bardzo popularne – jak zaznaczają OECD i KE, studenckie kluby przedsiębiorczości zrzeszają bardzo wielu młodych ludzi.

Poprawy wymaga również umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. OECD i KE zalecają, aby stworzyć nowy program wymiany międzynarodowej dla pracowników uczelni, który pozwoliłby wykorzystać doświadczenia zakończonego już programu MNiSW „Top 500 Innovators” i wspomógłby utrzymywanie kontaktów byłych uczestników programu z zagranicznymi naukowcami.

Raport „Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in Poland” powstał w wyniku dwuletniego badania w latach 2015-2016. Raport identyfikuje mocne strony polskiego szkolnictwa wyższego, zawiera rekomendacje i wskazuje na dobre praktyki.

Raport OECD i KE powstał w oparciu m.in. o dwie wizyty studyjne w siedmiu polskich uczelniach (Politechnice Warszawskiej, SGH, Akademii Leona Koźmińskiego, UMCS, Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Gdańskim oraz PWSZ w Elblągu), odpowiedzi na kwestionariusze wysłane do wszystkich polskich szkół wyższych oraz kwestionariusze skierowane do studentów uczelni biorących udział w przeglądzie.

Odpowiedzi na pierwszy kwestionariusz udzieliło 39 szkół wyższych, na drugi natomiast prawie 2,3 tys. studentów. W raporcie ujęto także materiały zgromadzone w raporcie krajowym, sporządzonym przez dr inż. Marcina Forkiewicza z Politechniki Gdańskiej. Podczas wizyt studyjnych przedstawiciele OECD spotkali się także z reprezentantami Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, władz lokalnych, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości i parków technologicznych.

Jak podkreśla w komunikacie prasowym resort nauki, nowa ustawa o szkolnictwie wyższym, której projekt minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin przedstawił na Narodowym Kongresie Nauki w Krakowie we wrześniu br., odpowiada na większość rekomendacji OECD, m.in. poprzez wzmocnienie dydaktycznej ścieżki rozwoju kariery akademickiej, wzmocnienie kształcenia na studiach o profilu praktycznym czy możliwość udziału otoczenia zewnętrznego w zarządzaniu uczelnią. (PAP)

autor: Katarzyna Florencka

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj