ListList jest pisemną formą wypowiedzi kierowaną do jednej lub kilku osób. W zależności od adresata (tzn. osoby, do której list jest kierowany) lub sytuacji życiowej nadawcy, list może przybierać różne formy. Może mieć charakter służbowy, urzędowy, prywatny, a nawet bardzo osobisty.

Listy prywatne mogą mieć dowolną formę. Jeśli jednak list ma mieć postać bardziej formalną, należy trzymać się kilku zasad zaprezentowanych poniżej.

Wskazówki:

 1. Należy zastosować standardowy format papieru, czyli A4;

 2. Dane nadawcy (czyli tego kto napisał list) umieszcza się z lewej strony na początku listu;

 3. Poniżej z prawej strony umieszcza się dane adresata (czyli tego do kogo piszemy), takie jak: nazwisko lub nazwa firmy, nazwa ulicy i numer domu, mieszkania, kod pocztowy wraz z nazwą miejscowości;

 4. W liście należy określić datę napisania. Umieszcza się ją na wysokości pierwszego wiersza, z prawej strony. Ma ona format, np. 2 maja 2010 lub 2.05.2010;

 5. Nagłówek listu zamyka się wykrzyknikiem („Drogi Marku!”) lub przecinkiem („Szanowni Państwo,”). W pierwszym wypadku, pierwsze zdanie po akapicie zaczyna się wielką literą. Natomiast gdy nagłówek kończy się przecinkiem, pierwsze słowo we wstępie listu powinno być napisane małą literą bez wcięcia akapitowego;

 6. List powinien być napisany starannie i czytelnie. W przypadku listów pisanych na komputerze z wykorzystaniem czcionki 10-12 punktów;

 7. Na końcu listu, poniżej podpisu, można dopisać postscriptum, a więc dodatkową myśl, która przyszła nadawcy do głowy po napisaniu listu lub jakieś dodatkowe informacje. Stosuje się zapis „PS.” lub „PS:”, po którym następuje zdanie.

Układ listu prywatnego

Pomimo iż nie ma ściśle określonych reguł dotyczących pisania listów prywatnych, w kompozycji każdego listu na ogół uwzględnione zostają:

 1. Miejscowość i data;
 2. Nagłówek, np. „Kochany Tato”;
 3. Wstęp;
 4. Treść właściwa listu;
 5. Zakończenie;
 6. Zwrot grzecznościowy, np. „Całuję”;
 7. Odręczny podpis.

Układ listu oficjalnego

 • Miejscowość i data;
 • Dane nadawcy;
 • Dane adresata;
 • Nagłówek, np. „Szanowny Panie”;
 • Wstęp;
 • Treść właściwa listu;
 • Zakończenie;
 • Zwrot grzecznościowy, np. „Z poważaniem”;
 • Odręczny podpis.

Wzór listu prywatnego

List prywatny – wzór
[Miejscowość, data]

Drogi Piotrze!

…………………………[Treść listu]…………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Całuję
……………

PS. ……………

Wzór listu oficjalnego

List oficjalny – wzór
[Miejscowość, data]

[Dane nadawcy]
……………
……………
……………

[Dane adresata]
……………
……………
……………

Szanowny Panie,

…………………………[Treść listu]…………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Z poważaniem
……………

Przykład (list z przeprosinami)

List z przeprosinami – przykład

Przykładowo, 15 lutego 2009 r.

Jan Nowak
ul. Wiejska 5
00-389 Przykładowo

Państwo Kowalscy
ul. Nowa 67
00-389 Przykładowo

Szanowni Państwo Kowalscy,

wypadek, który zdarzył się wczoraj wieczorem wstrząsnął mną do tego stopnia, że nie byłem w stanie zachować się należycie w stosunku wobec Państwa.

Jest mi niewymownie przykro z powodu tego co się stało. Bardzo żałuję, że doszło do wypadku w wyniku którego ponieśli Państwo szkodę. Oczywiście pokryję koszty naprawy pojazdu.

Zrobię także wszystko co w mojej mocy, aby zrekompensować Państwu straty, a także niewygodę wynikającą z tego zdarzenia. Jeszcze raz proszę o wybaczenie.

Pozdrawiam serdecznie
Jan Nowak

Ten post dostępny jest także w języku: angielski

Skomentuj