Strona główna Edukacja Streszczenie: Jak napisać streszczenie?

Streszczenie: Jak napisać streszczenie?

Sprawdź jak napisać dobre streszczenie, do jakich wskazówek się stosować, a czego unikać, zapoznaj się z przykładem.

Streszczenie

Streszczenie jest to skrótowe przedstawienie jakiejś sytuacji, zdarzenia, przeczytanej książki itp. Służy przekształceniu obszernego materiału w krótki tekst, zawierający najważniejsze wątki. Stosowane jest zawsze wtedy, gdy coś komuś relacjonujemy. Szczególnie przydatne w pracach naukowych. Najczęściej można się spotkać ze streszczeniami tekstów literackich i artykułów naukowych/popularnonaukowych.

Punktem wyjścia dla streszczenia jest zawsze jakiś tekst wyjściowy, z którym należy się zapoznać. Nie zniechęcaj się, jeśli nie zrozumiesz czytanego tekstu od razu. Występują takie artykuły, które trzeba czytać dwa lub trzy razy, aby je zrozumieć i nie jest to nic niezwykłego.

Celem streszczenia jest przekazanie najważniejszych tez oryginału, w taki sposób, aby nie zmienić jego sensu. Streszczenie zwięźle i wiernie odzwierciedla myśl autora tekstu oryginalnego, nie ma tutaj miejsca na subiektywne odczucia, czy opinie.
Streszczenie - Cechy dobrego streszczenia

Cechy dobrego streszczenia:

 • powinno być krótkie, rzeczowe i zwięzłe;
 • powinno dotyczyć tylko tego, co masz streścić;
 • powinno zawierać najważniejsze, podstawowe wątki;
 • powinno stanowić kwintesencję streszczanego dzieła;
 • powinno być obiektywne;
 • powinno przedstawiać wydarzenia w kolejności chronologicznej.

Aby zrobić dobre streszczenie należy:

 • uważnie przeczytać tekst wyjściowy;
 • dokonać wyboru najważniejszych zdarzeń z akcji, którą chcesz streścić;
 • zdecydować czy wybrane fakty ukazują sens dzieła;
 • starać się być obiektywnym przy ich wyborze;
 • przedstawić główne tezy własnymi słowami (może Ci w tym pomóc wynotowanie głównych myśli dzieła, podczas jego czytania);
 • używać krótkich, prostych zdań.

Czego unikać:

 • dygresji, osobistych komentarzy;
 • używania cytatów;
 • przytaczania dialogów;
 • kopiowania słów/tekstu z oryginału (należy go streścić własnymi słowami, a nie kompilować z elementów oryginału).

Przykład: Streszczenie powieści

Streszczenie - Przykład streszczenia

Streszczenie – przykład

Powieść Josepha Conrada pt. „Lord Jim” uznawana jest za jedno z najwybitniejszych dzieł literatury światowej. Opowiada o życiu młodego marynarza, którego los wystawił na ciężką próbę. Książkę można podzielić na dwie części: pierwszą opisującą przewinienie Jima i drugą, w której autor stara się w pewien sposób usprawiedliwić bohatera.

Jim już od najwcześniejszych lat pragnął zostać marynarzem. Ojciec posłał go do szkoły, w której uczył się rzemiosła. Gdy dorósł i nabrał doświadczenia, zaciągnął się na statek o nazwie „Patna” w charakterze oficera. W czasie rejsu zdarzyło się nieszczęście, przerdzewiałe dno nie wytrzymało zderzenia, prawdopodobnie z wrakiem innego okrętu i nad „Patną” zawisła groźba zatonięcia. Kapitan widząc, że nie wystarczy łodzi ratunkowych dla wszystkich pasażerów, postanawia ocalić własne życie. Nie powiadamiając podróżnych, próbuje wraz z załogą opuścić statek.

Wszystko to obserwuje Jim, który nie bierze udziału w ogólnej szamotaninie. Zdaje on sobie sprawę, że nie jest możliwe ocalenie pasażerów, więc pragnie dać im chociaż godną śmierć i oszczędzić widoku piekła, które mogłoby się rozpętać. Patrzy z pogardą na swoich towarzyszy, a sam ma zamiar pozostać na statku. Jednak gdy szalupa jest już na wodzie, skacze do niej pod wpływem strachu.

Jak się później okazało, statek nie zatonął, lecz został bezpiecznie odholowany do portu. Dezerterzy zostali postawieni w stan oskarżenia. Wszystkim oprócz Jima, który nie bronił się, udaje się wymigać od kary. Sąd zakazuje mu pracy na morzu. Od tamtej pory Jim pracuje jako agent morski. Podróżuje od portu do portu uciekając przed swoją niechlubną przeszłością. Dzięki pomocy przyjaciela trafia w końcu na wyspę Patusan, gdzie ma zarządzać interesami pewnej firmy.

W tym momencie rozpoczyna się druga część historii. W nowym otoczeniu nikt nie zna przeszłości Jima. Chłopak wkrótce okrywa się sławą wśród okolicznej ludności. Ma na to wpływ walka jaką wydał Tunku Allangowi sprawującemu władzę na wyspie. Zyskuje szacunek i układa sobie życie. Malajowie nadają mu przydomek tuan, co znaczy lord. Jim czuje się wreszcie szczęśliwy, ponieważ znalazł szansę odkupienia winy.

Jednak na wyspie również ma wrogów. Pewnego dnia przybywają uzbrojeni obcy. Wyspiarze walczą z nimi i zapędzają na wzgórze. Stamtąd piraci bronią się jeszcze kilka dni. Ich położenie wydaje się beznadziejne, lecz Jim lituje się nad nimi i postanawia puścić wolno. Wykorzystując tę naiwność bandyci napadają na wioskę i zabijają wielu ludzi, w tym syna wodza. Jim za swoje nierozważne postępowanie zostaje skazany na śmierć. Mógłby jeszcze raz uciec, ale nie jest w stanie znowu opuścić „Patny”, więc decyduje się ponieść karę. Wyrok wykonuje Doramin, ojciec zabitego.

Komentarze

29 KOMENTARZE

  • polecam odpocząć od pisania. Też mi to nie wychodziło, ale po pewnym czasie inspiracje przychodzą same. Na początek opowiadania okażą się łatwiejsze i bardziej spójne (max 10 str.)

    • Nie masz już, nie masz w Polsce żydowskich miasteczek,
     W Hrubieszowie, Karczewie, Brodach, Falenicy
     Próżno byś szukał w oknach zapalonych świeczek,
     I śpiewu nasłuchiwał z drewnianej bóżnicy.

     Znikły resztki ostatnie, żydowskie łachmany,
     Krew piaskiem przysypano, ślady uprzątnięto
     I wapnem sinym czysto wybielono ściany
     Jak po zarazie jakiejś lub na wielkie święto.

     Błyszczy tu księżyc jeden, chłodny, blady, obcy,
     Już za miastem na szosie, gdy noc się rozpala,
     Krewni moi żydowscy, poetyczni chłopcy,
     Nie odnajdą dwu złotych księżyców Chagala.

     Te księżyce nad inną już chodzą planetą,
     Odfrunęły spłoszone milczeniem ponurym.
     Już nie ma tych miasteczek, gdzie szewc był poetą,
     Zegarmistrz filozofem, fryzjer trubadurem.

     Nie ma już tych miasteczek, gdzie biblijne pieśni
     Wiatr łączył z polską piosnką i słowiańskim żalem,
     Gdzie starzy Żydzi w sadach pod cieniem czereśni
     Opłakiwali święte mury Jeruzalem.

     Nie ma już tych miasteczek, przeminęły cieniem,
     I cień ten kłaść się będzie między nasze słowa,
     Nim się zbliżą bratersko i złączą od nowa
     Dwa narody karmione stuleci cierpieniem.
     1947

     • Już nie ma tych miasteczek, gdzie szewc był poetą,
      Zegarmistrz filozofem, fryzjer trubadurem.

      Nie ma już tych miasteczek, gdzie biblijne pieśni
      Wiatr łączył z polską piosnką i słowiańskim żalem,
      Gdzie starzy Żydzi w sadach pod cieniem czereśni
      Opłakiwali święte mury Jeruzalem.

      Nie ma już tych miasteczek, przeminęły cieniem,
      I cień ten kłaść się będzie między nasze słowa,
      Nim się zbliżą bratersko i złączą od nowa
      Dwa narody karmione stuleci cierpieniem.
      1947

      Na tle epoki
      Głównym tematem literatury powstającej po 1945 r. było rozliczenie z II wojną światową. Tragiczne doświadczenia kazały wciąż zadawać pytania o to, jak możliwe było podobne barbarzyństwo, jak nisko upadł człowiek.

      Te trudne pytania dotyczyły także zagłady narodu żydowskiego. Żydzi osiedlali się w Polsce już od średniowiecza, przed II wojną światową żyło ich tutaj kilka milionów – jedni spolonizowani, inni podkreślający swą odrębność poprzez własny język, religię, kulturę. Niemało było – zwłaszcza na Kresach – miejscowości, gdzie Żydzi stanowili większość mieszkańców (o takich właśnie miasteczkach pisze w swoim wierszu Słonimski). Setki lat wspólnej historii zamknęła wojna: polscy Żydzi zostali niemal całkowicie zgładzeni. Jak to było możliwe? Słonimski nie zadaje tego najczęściej stawianego pytania, choć Holocaust przeżywał tym silniej, że sam był żydowskiego pochodzenia.

      Elegia miasteczek żydowskich, pochodząca z tomu poezji wydanego w 1951 r., mówi nie o przyczynach czy przebiegu zagłady, ale o jej następstwach. Może dlatego, że samego poety bezpośrednio nie dotknęły przerażające wydarzenia Holocaustu. Słonimski przeżył wojnę na emigracji w Paryżu i Londynie. Do kraju powrócił na stałe w 1951 r.

      Forma utworu – elementy analizy
      Elegia to gatunek liryczny wywodzący się z antyku. Początkowo stanowiła rodzaj pieśni żałobnej, bliskiej trenowi, z czasem jej tematyka się poszerzyła, a wyróżniki formalne zatarły. Dziś elegia to utwór o poważnej tematyce, mający formę skargi albo smutnego rozpamiętywania.
      Taki właśnie nastrój smutku i żalu panuje w wierszu Słonimskiego, a poruszony w nim temat pozwala na skojarzenie z pierwotnym – żałobnym – charakterem elegii. Utwór mówi o zagładzie, której nieodwracalność podkreśla anafora „nie ma już tych miasteczek”. Ton wiersza jest powściągliwy, kompozycja tradycyjna: zwrotki czterowersowe, pisane trzynastozgłoskowcem (7+6), rymy dokładne krzyżowe (abab). Rytm, rymy, a także powtórzenia wpływają na muzyczność wiersza (elegia jest odmianą pieśni!).

      Tylko w ostatniej strofie pojawia się inny układ rymów (okalające) – w tej zmianie można zobaczyć subtelne podkreślenie pointy. Tradycjonalizm poetyki i sposobu obrazowania nie dziwi, jeśli się pamięta, że Antoni Słonimski był jednym z twórców grupy poetyckiej Skamander, a skamandryci raczej odrzucali awangardowe koncepcje. Kontynuował tradycję także Słonimski, który głosił potrzebę komunikatywności poezji.

      Sytuacja liryczna, motywy, treść, bohaterowie
      O czym jest wiersz Słonimskiego, mówi sam tytuł. Elegię miasteczek żydowskich można odczytywać jako utwór o tragedii Holocaustu, choć z przerażającym przebiegiem zagłady wiąże się tylko jedno wspomnienie o krwi, którą już „piaskiem przysypano”. Oto już „nie masz w Polsce żydowskich miasteczek”. Mają one we wspomnieniach Słonimskiego konkretny kształt – poeta wymienia Hrubieszów, Karczew, Brody, Falenicę…

      Zamordowano ich mieszkańców, a razem z nimi zniknął niepowtarzalny klimat. Szabasowe świece, śpiewy „z drewnianej bóżnicy” to symbole kultury, która już bezpowrotnie przepadła.
      Wiersz Słonimskiego jest wyrazem żalu właśnie z powodu zniszczenia dawnego świata. „Znikły resztki ostatnie”, żydowska kultura została potraktowana jako coś bezwartościowego (słowo „łachmany” ma ujemne zabarwienie). Ale poeta zwraca uwagę, że z tego powodu współczesność jest jakby okaleczona, zubożona, pozbawiona dawnej urody. Tamten świat to „dwa złote księżyce Chagalla”, ten dzisiejszy – „księżyc jeden, chłodny, blady, obcy”.

      Dobór epitetów wyraźnie wskazuje na idealizację przeszłości i rozczarowanie teraźniejszością. Atmosfera żydowskich miasteczek kojarzy się Słonimskiemu z niezwykłością, urokiem, jakąś tajemnicą. W tamtym świecie „szewc był poetą, zegarmistrz filozofem, fryzjer trubadurem”, proza życia swobodnie mieszała się z poezją. Podobnie zresztą jak w malarstwie wspomnianego Marca Chagalla – urodzonego w Witebsku rosyjskiego Żyda. W świecie po tragedii Holocaustu nie ma już tej niezwykłości, księżyce „odfrunęły spłoszone milczeniem ponurym”. Czy nie jest to aluzja do obojętności wobec zagłady Żydów?
      W ostatniej strofie wiersza dwukrotnie pojawia się słowo „cień”. Miasteczka „przeminęły cieniem” – jakby niezauważalnie. Według poety „cień ten kłaść się będzie między nasze słowa”. Bolesna pamięć o zagładzie będzie więc stale obecna w świadomości Polaków i Żydów.

      Jak interpretować?
      W Elegii miasteczek żydowskich najłatwiej zobaczyć przede wszystkim żal spowodowany zagładą dawnego świata, żydowskiej kultury, która zniknęła wraz z tworzącymi ją ludźmi.
      Równie dobrze można jednak wysunąć na pierwszy plan kwestię relacji między Polakami a Żydami. Wielowiekowe współistnienie, niemal braterstwo skończyły się wraz z tragedią II wojny światowej.
      Elegię miasteczek żydowskich można odczytywać także jako wiersz o zapomnieniu. Minęło kilka lat od Holocaustu i oto
      krew piaskiem przysypano, ślady uprzątnięto,
      i wapnem sinym czysto wybielono ściany.
      Słonimski używa nieosobowych form czasowników, jakby nie chciał wskazywać, kto był wykonawcą tych czynności. Ale nietrudno się domyślić, że chodzi o polskich sąsiadów… Dla jednych zagłada Żydów była „zarazą”, którą chcieliby jak najszybciej wyrzucić z pamięci. Są jednak i tacy, którzy widzieliby w niej powód do „wielkiego święta” (jakże powściągliwie wspomina poeta o polskim antysemityzmie!).
      Elegia miasteczek żydowskich mówi także o niemożności odnalezienia się w nowej, powojennej rzeczywistości. Jest to szczególnie trudne dla tych, którzy ocaleli z zagłady, a których świat został bezpowrotnie zniszczony. Zaliczyć można do nich także samego poetę, żałującego nie tylko utraconego żydowskiego świata, ale przede wszystkim przedwojennego współistnienia Polaków i Żydów.

      Jak można wykorzystać utwór?
      Tematy, przy których można przywołać wiersz Słonimskiego:

      zagłada Żydów w czasie II wojny światowej i jej następstwa (zwłaszcza te kulturowe)
      współistnienie różnych narodów (tolerancja i antysemityzm)
      wielokulturowość Polski, przenikanie się różnych elementów, np. polskich i żydowskich
      poszukiwanie swego miejsca w świecie po zagładzie.

      Jeśli będziesz pisać lub mówić o wierszu…
      Schemat przykładowego wstępu do interpretacji:

      Współistnienie Polaków i Żydów jest motywem pojawiającym się w wielu utworach literackich: Jankiel w Panu Tadeuszu wygrywał na cymbałach historię Polski, na wesele w Bronowicach zostali zaproszeni także właściciel karczmy i jego córka Rachela…
      Zagłada Żydów w czasie II wojny światowej to jednocześnie zagłada tej wspólnoty. O tym obliczu tragedii mówi wiersz Słonimskiego Elegia miasteczek żydowskich.

      Równie dobrze możesz też zacząć od określenia gatunku (cechy elegii i ich odbicie w utworze) czy od związku wiersza z biografią Słonimskiego.

      Pomysły na zakończenie

      Spróbuj poszukać śladów dawnej kultury żydowskiej we współczesnym świecie. Czy coś przetrwało w świadomości Polaków?
      Powiąż z współczesnością ostatnią strofę wiersza. Czy uważasz za możliwe braterskie zbliżenie Polaków i Żydów? Co dzisiaj dzieli te narody?
      Skojarz wiersz ze stereotypowymi obrazami Żydów i żydowskiej kultury. W jakim stopniu literatura wzmacnia te stereotypy?

      Uwaga!
      To, że „nie ma już tych miasteczek”, jest według Słonimskiego stratą także dla ludzi, którzy pozostali. Nie ma już dawnej bliskości dwóch narodów. Kiedyś „biblijne pieśni wiatr łączył z polską piosenką”. Polska kultura była kulturą wspólnoty, współtworzyły ją także owe żydowskie miasteczka z ich specyficzną atmosferą. I chociaż znikły, pamięć o nich pozostanie. Jak długo? Aż obydwa narody – polski i żydowski – odnajdą dawną bliskość. Ich losy łączy przecież wiele podobieństw – tak samo były „karmione stuleci cierpieniem”, bo doznawały prześladowań (dość wspomnieć o sytuacji Polaków w czasie zaborów!).

      Przydatny cytat:
      „Dla mnie Polska bez Żydów, bez Ukraińców, bez Ormian, tak jak to było we Lwowie, bez Wołochów, bez rodzin pochodzenia wołoskiego – przestała być Polską” (Jacek Trznadel, Hańba domowa, fragment wypowiedzi Zbigniewa Herberta)

      Skojarz!
      Utwory pokazujące kulturę żydowską:

      Sklepy cynamonowe Bruno Schulza – opowiadania z tego tomu pokazują odrealniony Drohobycz, rodzinne miasto autora. Specyficzną atmosferę tworzy powiązanie realności z fantastyką. Ojciec, kupiec bławatny, ulega przedziwnym metamorfozom, niekiedy ma cechy proroka czy maga.
      Powieści Isaaka Bashevisa Singera, np. Dwór, Spuścizna, Sztukmistrz z Lublina – ten piszący w języku jidysz prozaik, syn rabina, pokazuje w swojej twórczości obraz żydowskiego świata: religii, obyczajów, tradycji. Wyjątkowość dzieł Singera polega też na ich szczególnej atmosferze ukształtowanej przez żydowską duchowość.
      O wzajemnych relacjach Polaków i Żydów:

      Mendel Gdański Marii Konopnickiej – nowela przynosząca najpiękniejszy chyba portret Żyda w polskiej literaturze. Uczciwy, pracowity Mendel cieszy się sympatią tych, którzy go znają. W czasie pogromu polscy sąsiedzi próbują pomóc staremu introligatorowi, ale ten – pełen dumy – nie chce postawić krzyża w oknie.
      Dwa księżyce Marii Kuncewiczowej – inny jest księżyc dla letników odpoczywających w Kazimierzu nad Wisłą, inny dla biedoty żydowskiej zamieszkującej to miasteczko.
      Literacki obraz Holocaustu

      Żydom polskim Władysława Broniewskiego – wiersz gloryfikujący postawę powstańców z warszawskiego getta. Poeta wyraża poczucie solidarności w walce: „krew przelana nas brata”.
      Początek Andrzeja Szczypiorskiego – powieść mówiąca o postawach Polaków wobec zagłady Żydów. Wojna okazała się trudnym sprawdzianem: jedni ratowali, narażając własne życie, inni komentowali zagładę szyderczym: „Żydki się smażą, aż skwierczy”. Szczypiorski pisze też wiele o bogactwie polskiej kultury, którą tworzyły przez wieki przedstawiciele różnych narodów czy religii, w tym także Żydzi.
      Facebook aleklasa 2

      TAGGED
      Antoni SłonimskiElegia miasteczek żydowskichpoezja współczesna
      PODYSKUTUJ:

      Search…

      REKLAMA

      SZKOŁY WYŻSZE
      Politechnika Koszalińska
      Kwiecień 26, 2016
      Politechnika Koszalińska
      Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie
      Kwiecień 18, 2016
      Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie
      Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
      Kwiecień 06, 2016
      Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
      Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
      Luty 23, 2016
      Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
      Akdemia Morska w Szczecinie
      Luty 23, 2016
      Akdemia Morska w Szczecinie
      EDUSEJA – PISMO GIMNAZJALISTÓW
      Eduseja nr 12
      Luty 25, 2016
      Eduseja nr 12
      Eduseja nr 11
      Luty 25, 2016
      Eduseja nr 11
      Eduseja nr 10
      Luty 25, 2016
      Eduseja nr 10
      Eduseja nr 9
      Luty 25, 2016
      Eduseja nr 9
      STRESC MI PLX

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj