Strona główna Firma Profil idealnego kandydata na stanowisko pracy: Jak napisać profil idealnego kandydata na...

Profil idealnego kandydata na stanowisko pracy: Jak napisać profil idealnego kandydata na stanowisko pracy?

Sprawdź czym jest profil idealnego kandydata na stanowisko pracy, jak go napisać, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się z przykładem profilu idealnego kandydata na stanowisko pracy.

Profil idealnego kandydata na stanowisko pracy

Profil (lub charakterystyka) idealnego kandydata jest dokumentem, który obok opisu stanowiska pracy stanowi podstawę do sporządzenia ogłoszenia lub innych materiałów wysyłanych do kandydatów na stanowisko pracy. Jest wykorzystywany w procesie rekrutacji i selekcji. Warto sporządzić go w formie pisemnej, szczególnie jeśli w selekcji bierze udział więcej osób oceniających. Ułatwi im to zwracanie uwagę na te same aspekty.

Przygotowana charakterystyka kandydata zawiera kryteria, w oparciu o które podejmowane będą decyzje umożliwiające utworzenie ostatecznej listy kandydatów. Stanowi ona podstawę planowania i wyboru metod selekcji, pomoże też osobie odpowiadającej za rekrutację stworzyć plan rozmowy kwalifikacyjnej. Będzie bardzo użyteczna, kiedy pojawi się wielu kandydatów spełniających niezbędne warunki.

Dla każdego stanowiska pracy dobiera się elementy do oceny. Bierze się pod uwagę: wykształcenie, doświadczenie, umiejętności i cechy osobiste. Nie wszystkie cechy posiadane przez kandydatów są uważane za jednakowo ważne.

Charakterystykę idealnego kandydata warto podzielić pod względem czynników: (1) niezbędnych do wykonywania obowiązków, (2) pożądanych, ale nie niezbędnych i (3) czynników przydatnych. Pierwsza grupa, a więc czynniki niezbędne są tymi cechami, które kandydat musi koniecznie mieć. Często pokrywają się one ze wskazanymi w opisie stanowiska pracy. Czynniki pożądane ułatwiają pracownikowi wykonywanie obowiązków i byłyby użyteczne dla firmy, ale kandydat nie zostaje odrzucony tylko dlatego, że ich nie ma. Czynniki przydatne są to umiejętności i doświadczenia dodatkowe, które choć podnoszą wartość kandydata, to jednak pracodawca z nich rezygnuje najpierw.

Jeśli rekrutujący dokonuje selekcji, na początku odrzuca osoby, które nie posiadają cech niezbędnych. Gdyby przyjął taką osobę, mógłby narazić firmę na koszty szkolenia. W dalszej kolejności (np. w sytuacji gdy wielu kandydatów posiada cechy niezbędne) bierze pod uwagę czynniki pożądane i przydatne.

Każde ze stawianych wymagań trzeba umieć uzasadnić. Muszą to być kwalifikacje potrzebne na danym stanowisku pracy. Nie mogą być dyskryminujące. Przygotowując profil idealnego kandydata, zwróć też uwagę czy nie dyskwalifikujesz kogoś tylko dlatego, że posiada np. certyfikat językowy równoważny do wymaganego.

Układ

 1. Nagłówek (np. „Charakterystyka osobowa”, „Charakterystyka kandydata”, „Profil idealnego kandydata”);

 2. Nazwa stanowiska pracy;

 3. Cechy niezbędne (uwzględniając wykształcenie, doświadczenie, umiejętności i cechy osobiste);

 4. Cechy pożądane (uwzględniając wykształcenie, doświadczenie, umiejętności i cechy osobiste);

 5. Cechy przydatne (uwzględniając wykształcenie, doświadczenie, umiejętności i cechy osobiste).

Przykład

Profil idealnego kandydata na stanowisko pracy – przykład

SPECJALISTA DS. ADMINISTRACJI I PROMOCJI
– CHARAKTERYSTYKA KANDYDATA

Cechy niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów;
 • umiejętność swobodnego i skutecznego porozumiewania się w języku angielskim w mowie i w piśmie;
 • umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach kryzysowych (praca z trudnym klientem);
 • wysoka kultura osobista;
 • motywacja do pracy.
 • biegła znajomość obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet Microsoft Office);
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;

Cechy pożądane:

 • zaświadczenia i certyfikaty o uczestnictwie w kursach i szkoleniach z zakresu pozyskiwania środków z UE;
 • doświadczenie w marketingu i promocji;
 • własna inicjatywa i zaangażowanie;
 • posiadanie telefonu komórkowego.

Cechy przydatne:

 • pobliskie miejsce zamieszkania;
 • dyspozycyjność.

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj