Dowiedz się jak napisać plan pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej), z jakich elementów się składa, zapoznaj się ze wzorami i przykładem planu pracy dyplomowej.

Na skróty: Wskazówki · Wzór 1 · Wzór 2 · Przykład


Plan pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej)

Plan pracy dyplomowej to nic innego jak jej próbny spis treści. Napisanie planu pracy jest jednym z klasycznych zadań zlecanych studentom podczas pierwszych seminariów, zarówno na studiach licencjackich/ inżynierskich, jak i magisterskich.

Plan pracy jest podziałem treści pracy. Wskazuje jakie zagadnienia będą kolejno omawiane, nadaje tytuły poszczególnym częściom. Jest rzeczą ogólnie przyjętą, że plan pracy ulega modyfikacjom w trakcie tworzenia pracy dyplomowej.

Wskazówki

Plan pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej) - wskazówki

  • Podziel treść ze względu na określone kryterium;

  • Staraj się zachować właściwe proporcje w budowie pracy (nie zawsze jest to możliwe, np. gdy jeden rozdział jest obszerniejszy od pozostałych i większa ilość podrozdziałów jest uzasadniona złożonością zagadnienia);

  • Zadbaj o przejrzystość i atrakcyjny wygląd planu pracy;

  • Nie omawiaj tego samego zagadnienia dwukrotnie. Obowiązuje zasada rozłączności;

  • Używaj jednoznacznych pojęć, właściwych dla reprezentowanej dyscypliny;

  • Tytuły (rozdziałów, podrozdziałów itd.) powinny być zrozumiałe i jasno określać swoją zawartość;

  • Staraj się rozpisać plan na tyle „wąsko”, aby nie narazić się na zarzut napisania pracy nie na temat. Jednocześnie na tyle „szeroko”, aby wystarczyło materiału do analizy;

  • Pomiędzy elementami pracy (takimi jak: rozdziały, podrozdziały) powinny zachodzić logiczne powiązania. Każda następna część jest kontynuacją poprzedniej i posługuje się przytoczonymi wcześniej argumentami;

  • Podział, w którym rozdział zawiera tylko jeden podrozdział (lub analogicznie podrozdział tylko jeden punkt) jest błędny. W takiej sytuacji podrozdział nie jest potrzebny.

Wzór 1

Plan pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej) - wzór planu pracy dyplomowej

Plan pracy dyplomowej – wzór

WSTĘP
1. TYTUŁ ROZDZIAŁU PIERWSZEGO

1.1. TYTUŁ PODROZDZIAŁU
1.2. …
1.3. …

2. TYTUŁ ROZDZIAŁU DRUGIEGO

2.1. TYTUŁ PODROZDZIAŁU
2.1.1. …
2.1.2. …
2.1.3. …
2.2. ….


ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
ANEKS

Skomentuj